പ്രമേഹവും ,കൊളസ്ട്രോളും കളയാന്‍ ഒറ്റമൂലി ||ആനച്ചുവടി ||NATURAL MEDICINE ...

പ്രമേഹവും ,കൊളസ്ട്രോളും കളയാന്‍ ഒറ്റമൂലി ||ആനച്ചുവടി ||NATURAL MEDICINE FOR CHOLESTEROL AND DIABETIC